Artagan; Türkiye’nin zenginleşme reçetesidir

Kayıtdışı ekonomi; tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de temel sorunların başında gelmektedir. Kayıtdışı ekonomiyle mücadele gerekli olup bunun için yapılması gereken, tüm mali hareketleri kayıt altına alabilmektir. Bu durum; Artagan sistemini yürürlüğe koymakla mümkün olabilecektir.  Maliye Bakanlığı bünyesinde yıllarca Vergi Denetmenliği, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Vergi Müfettişliği yapmış bir kamu çalışanı Maliyeci olarak şu hususu belirtmek istiyorum; Kayıt dışılıktan geçinip bu sayede topluma hükmedenler, kayıt dışılığa son verecek çalışmalara ve meclise getirilen yasal düzenleme önerilerine güçlü bir direnç gösteriyorlar. Bunun en son örneğini, “nereden buldun” yasasını meclise getiren, eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel’in başına gelenlerden ve getirdiği yasa önerisinin bu günkü durumu incelendiğinde daha iyi anlaşılabilmektedir! Artagan projesine karşı çıkacak olanları da bu açıdan değerlendirip, haklarında kanaat oluşturabiliriz!Türkiye, her türlü finansal kaynağa sahip bir ülkedir. Bu zenginliği açığa çıkarmamız için gereken tek şey; biraz vizyon, biraz güven, biraz da beceridir. Artagan; Öz Türkçede “bolluk, bereket” manasına gelmektedir. İyi Parti iktidarında, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın adı değişecek ve Artagan Başkanlığı olacaktır. Artagan, tüm mali kayıt ve denetimin yapay zeka aracılığıyla yapılmasını sağlayan, özerk bir mali denetim ağıdır. İçinde, binlerce yazılım ve vergi uzmanının bulunduğu korunaklı bir kampüste yer alır. Kampüsün altında ise, ülkemizdeki tüm para trafiğini derleyen, bir sunucu tarlası bulunur.Bugünün teknolojisini kullanabilen yetenekli ve liyakatli insanlarımızı Artagan sistemini kurmak ve uygulamak için yetkilendirdiğimizde, yalnızca birkaç yıl içinde Türkiye’yi, hayal bile edilemeyen noktalara taşıyacak olan dönüşümü gerçekleştirmek mümkün olacaktır.Artagan gerçekleştiğinde; tedavüldeki nakit para tedavülden kaldırılarak, hesaptan hesaba dijital para kullanılacaktır. Finansal kurumlar ile Artagan sistemi arasında kurulacak veri paylaşım ağıyla; kredi kartı işlemleri, para transferleri, döviz alım satım işlemleri, menkul yatırım hareketleri, yurtdışı para transferleri, çek-senet gibi, vadeli alacak/vereceklerin verileri Artagan’a ulaşacak ve kapalı devre bir blok zinciri ile kayıt altına alınacaktır.Artagan, bu verilerle 84 milyon vatandaşımızın ve milyonlarca işletmenin anlık olarak mali tablolarını oluşturabilecektir.Mali tablonun oluşması, o kişi ya da işletmenin ekonomik durumunun çok net bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır.İYİ Parti iktidarında Artagan Sistemi uygulamaya konulacak ve bu sayede; Hırsızlık, Yolsuzluk, Rüşvet, Uyuşturucu Ticareti, Ülkeye Kaçak Giriş tamamen bitecektir!Artagan gerçekleştiğinde; tedavüldeki nakit para tedavülden kaldırılacak ve hesaptan hesaba dijital para kullanılacağı için tüm finansal veriler, “ölçülebilir” formata dönüştürülerek; mali suçlar, eksik beyan edilen gelirler ve kayıtlarda yapılan hatalar, algoritmalar tarafından izlenebilir hâle gelecektir.Bu sayede, kayıt dışı ekonomiyi besleyen tüm hortumlar kesileceği gibi çoğu suç veya mali hatalar, daha oluşmadan engellenebilecektir. Bu durumda, devletin vergi gelirleri artacağı için vergi kanunlarında birçok değişiklikler yapılacak ve vergi oranları düşürülebilecek, ÖTV gibi bazı vergiler de kaldırılabilecektir. Ayrıca, sosyal yardım yapılması gereken gerçek ihtiyaç sahiplerinin kimler olduğuna, bugün olduğu gibi kişiler ya da siyasi partiler değil, her hanenin yada şahsın hesabına giren ve çıkan para tutarını bileceği için, Artagan sistemi karar verecektir.Diğer taraftan, yalan yanlış bilgilerle hakkında iftiralar atılan ülkemizin dürüst insanlarının da haksızlığa uğraması, bu teknolojik sistem sayesinde doğruyu tespit edip ispatlamak mümkün olacağı için, engellenmiş olacaktır.Artagan sayesinde; devletimiz zenginleşecek ve ülkemiz ekonomisinde yüzlerce milyarlık kayba yol açan kalpazanlık, kaçakçılık, naylon fatura, sahte beyan gibi pek çok mali suç tarihe karışacaktır. Kayıt altında olduğu için ücretlinin sırtına yüklenen devletin vergi gelirleri; ücretlinin sırtından kalkacak ve vergiye tabi kazanç elde edenlerden, bugünkünden daha düşük oranlar uygulanarak tahsil edilecektir.TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ GÜZEL GÜNLERE KAVUŞMASINA#AzKaldıArtagan hakkında bu linke tıklayarak ve içindeki videoyu izleyerek, daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.. https://iyiparti.org.tr/artaganla-milletimize-yakisir-bir-turkiye-mumkun Kaynak: Artagan; Türkiye’nin zenginleşme reçetesidir - Ömer Lütfi ÖZENÇ